Văn bản quản lý thi THPT

  • Click chuột vào dấu tam giác ở đầu thư mục năm học để hiện lên các file
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  73k v. 6 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các kì thi năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam   37k v. 5 01:10, 21 thg 2, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn Số: 2222/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012   55k v. 5 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2011-2012  67k v. 5 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam  144k v. 5 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia  216k v. 5 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2013  44k v. 2 02:28, 2 thg 5, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh năm 2013  49k v. 2 02:28, 2 thg 5, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 7458/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013.   149k v. 2 18:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 211 ngày 21/02/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn cấp phát, quản lý bằng tốt nghiệp THCS   155k v. 2 01:10, 21 thg 2, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số: 8300/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.   226k v. 2 18:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 1444/KTKĐCLGD-KT về việc chuẩn bị thi thực hành môn Hóa học kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2013  416k v. 2 18:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 1505/KTKĐCLGD-KT về việc điều động cán bộ coi thi kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2013  4011k v. 2 18:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh   150k v. 2 19:53, 30 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 1322/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v Hướng dẫn thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2012-2013   74k v. 2 01:29, 23 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 1822/SGDĐT-KTKĐCLGD, V/v Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013  91k v. 2 01:20, 23 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2012-2013  121k v. 5 18:04, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2010   743k v. 2 23:27, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013   800k v. 2 19:53, 30 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2012   717k v. 2 23:27, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2011   533k v. 2 23:27, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ĉ
Xem Tải xuống
Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009   1858k v. 2 23:27, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2008   1152k v. 2 23:22, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số:02 /2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013của Bộ trưởng BGDĐT Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông   92k v. 2 02:08, 27 thg 5, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THCS(kèm theo công văn số 211 ngày 21 tháng 02 năm 2013.   51k v. 2 01:10, 21 thg 2, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông báo thi học sinh giỏi lớp 10, 11 năm học 2012-2013   29k v. 2 19:53, 30 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo   63k v. 2 18:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định xét giải các đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh   32k v. 2 23:20, 7 thg 3, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014   68k v. 2 02:15, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp GDTrH năm học 2013-2014   53k v. 2 01:46, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
V/v hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014   381k v. 2 18:50, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm học 2013-2014   51k v. 2 01:46, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ċ

Xem Tải xuống
Phụ lục Công văn 1656 ngày 1_4_2014(Hướng dẫn thi tốt nghiệp năm 2014)  877k v. 2 18:50, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư sửa đổi một số điều về Quy chế thi tốt nghiệp THPT   114k v. 2 01:46, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng từ năm 2015  279k v. 2 20:28, 15 thg 9, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng từ năm 2015  279k v. 2 19:46, 12 thg 10, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  368k v. 2 00:11, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  73k v. 2 00:22, 26 thg 4, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  135k v. 2 00:20, 26 thg 4, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
  681k v. 2 00:12, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  1932k v. 2 01:31, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
  452k v. 2 00:12, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
  380k v. 2 00:12, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 00:12, 7 thg 3, 2017 Trần Trung Kiên Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Comments