Văn bản khác

  • Click chuột vào dấu tam giác ở đầu thư mục để hiện lên các file
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng của hệ thống giáo dục quốc dân   90k v. 3 20:58, 22 thg 4, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn nội dung về văn bằng,chứng chỉ phổ thông  115k v. 4 20:59, 22 thg 4, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS  58k v. 4 20:58, 22 thg 4, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định Ban hành Quy chế văn bằng, chứng ccủa hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo  155k v. 3 20:58, 22 thg 4, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định ban hàng mẫu bằng tốt nghiệp THPT  158k v. 4 20:58, 22 thg 4, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục   48k v. 3 00:44, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các kì thi năm 2011  35k v. 3 00:44, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi tỉnh Hà Nam năm 2012   37k v. 4 00:45, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non  420k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011-2012  85k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá , xếp loại học sinh THCS, THPT  140k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2011-2012  72k v. 3 00:44, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2011-2012  83k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng   53k v. 4 20:31, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng   71k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
TT số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên  136k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Qui định chuẩn bị cho thi nói môn ngoại ngữ kì thi chọn HSG quốc gia năm 2012  429k v. 3 00:44, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT  386k v. 3 00:44, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ć
Xem Tải xuống
Tổng quan khoa học về lĩnh vực đánh giá học sinh quốc tế (PISA)  2676k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Tập huấn kiểm định CLGD các trường mầm non  37k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường mầm non  94k v. 3 20:31, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học  96k v. 5 20:31, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non  253k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non  117k v. 3 19:57, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ năm 2012   286k v. 3 00:43, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
QĐ của UBND tỉnh V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2012 - 2013  81k v. 2 02:38, 2 thg 5, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 41/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 8/1/2013 V/v tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục  73k v. 2 01:26, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo thí và kiểm định CLGD   75k v. 2 19:55, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  434k v. 3 00:43, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục phổ thông  502k v. 3 01:33, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn Số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học   523k v. 2 01:35, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013  74k v. 3 01:26, 23 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch ra đề thi đề xuất   68k v. 2 19:55, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các kì thi của tỉnh năm 2012  41k v. 4 19:58, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Số: 42/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dụcphổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên   208k v. 2 01:37, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013  34k v. 3 00:45, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ċ

Xem Tải xuống
Thông tư ban hành Quy định tiêu chuđánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên   25k v. 2 19:55, 1 thg 11, 2012 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser