Thông báo‎ > ‎

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2013

đăng 00:44, 23 thg 5, 2012 bởi Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD   [ đã cập nhật 01:36, 23 thg 5, 2012 ]

HƯỚNG DẪN

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN

NĂM HỌC 2012-2013

           Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên được ban hành theo Thông tư số 06/2012/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh chuyên);

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 12 /2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh không chuyên);

Căn cứ Quyết định số 526/QĐUB ngày 03/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013, Sở GD&ĐT Hà Nam hướng dẫn tuyển sinh vào trường THPT chuyên Biên Hoà và các trường THPT không chuyên năm học 2012-2013 như sau: xem chi tiết tại đây

ĉ
Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD,
02:14, 23 thg 5, 2012
Comments