Thông báo‎ > ‎

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

đăng 19:51, 25 thg 5, 2014 bởi Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam   [ đã cập nhật 20:13, 25 thg 5, 2014 ]

UBND TỈNH HÀ NAM

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 641/SGDĐT-KTKĐCLGD

 

 

       Hà Nam, ngày 22 tháng 5  năm 2014

 

         

HƯỚNG DẪN

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN

NĂM HỌC 2014-2015

 

           Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên được ban hành theo Thông tư số 06/2012/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh chuyên);

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh không chuyên);

Căn cứ Quyết định số 347/QĐUB ngày 10/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT Hà Nam hướng dẫn tuyển sinh vào trường THPT chuyên Biên Hoà và các trường THPT không chuyên năm học 2014-2015 như sau:

 

I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

            1. Đối tượng, hồ sơ và điều kiện dự tuyển

            1.1. Các trường THPT không chuyên

            - Đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS.

            - Những học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Hà Nam hoặc đã học năm lớp 9 ở các trường THCS thuộc tỉnh Hà Nam.

            - Độ tuổi: Theo Điều lệ trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

            - Có đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 3, Điều 9, Quy chế tuyển sinh không chuyên) được đăng ký dự thi vào trường THPT theo quy định.

            1.2. Trường THPT Chuyên

            Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

            - Những học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Hà Nam hoặc học sinh học năm lớp 9 tại các trường THCS thuộc tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 .

            - Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp trung học cơ sở (THCS) từ khá trở lên.

            - Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

            - Mỗi thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng thi vào 02 lớp chuyên (không trùng lịch thi môn chuyên) và 01 nguyện vọng vào trường THPT không chuyên thuộc địa bàn tuyển sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 của 02 lớp chuyên đều có giá trị như nhau; Khi một thí sinh đồng thời trúng cả hai nguyện vọng thì thí sinh đó được trúng tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên không xét tuyển vào trường THPT không chuyên.

- Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên được xét tuyển vào trường THPT không chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký, điểm trúng tuyển  như điểm trúng tuyển của thí sinh chỉ dự thi vào cùng trường THPT không chuyên.

            2. Chỉ tiêu: Theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tich UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015.

            3. Đăng ký dự tuyển

            3.1. Đăng ký vào trường THPT không chuyên

            Thí sinh được đăng ký dự thi vào các trường THPT theo phân vùng tuyển sinh  của Sở Giáo dục và Đào tạo.

            3.2. Đăng ký vào trường THPT Chuyên Biên Hòa

            - Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thi môn chuyên đó. Thí sinh thi vào chuyên Tiếng Nga thi môn Tiếng Anh, chuyên Tin thi môn Toán (không cùng đề thi với thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên Toán).

            - Thí sinh đăng ký dự thi vào THPT Chuyên được đăng ký xét vào trường THPT không chuyên theo phân vùng tuyển sinh (nếu có nguyện vọng và không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên)

4. Địa điểm thi: Tại các trường THPT nơi đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký vào trường THPT Chuyên, thi tại trường THPT Chuyên Biên Hòa.

            5. Hồ sơ dự tuyển: Đối với các trường chuyên, không chuyên

            - 01 đơn xin dự thi (theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT);

            - Học bạ bản chính;

            - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

            - Bằng tốt nghiệp THCS hoặc hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.

            - 02 phiếu đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT phát hành: 01 phiếu nộp về Sở GD&ĐT, 01 phiếu  có dán ảnh  3x4 ( kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân) trường sở tại quản lý dùng làm thẻ dự thi. Hiệu trưởng trường THPT chuyên, không chuyên ký xác nhận, đóng dấu vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai vào ảnh. Khi thi xong, các trường thu phiếu dự thi và lưu giữ cho đến khi học sinh ra trường.

            - Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) phải nộp trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

            - Đối với người học đã tốt nghiệp THCS những năm trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

            Các trường THPT chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi của thí sinh so với các hồ sơ dự thi, đặc biệt là các thí sinh hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Lưu ý:

- Phiếu đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Biên Hòa theo mẫu của trường (Sở GD&ĐT duyệt).

- Những thí sinh không trúng tuyển vào chuyên Biên Hoà, nhà trường bố trí trả hồ sơ ngay sau khi gọi đủ chỉ tiêu để thí sinh nộp về các trường THPT không chuyên nơi trúng tuyển.

II. CHUẨN BỊ CHO KỲ THI

            - Từ ngày 28 /5/2014: các trường THPT thông báo tuyển sinh lớp 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            - Từ ngày 05/6 đến 10/6/2014: Các trường thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh.

- Ngày 10/6/2014: Báo cáo Sở bằng văn bản và qua địa chỉ phongktkd.soha nam@moet.edu.vn việc thu nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi: tổng số thí sinh dự thi, phương án chuẩn bị cho hội đồng coi thi, địa điểm thi. Riêng trường chuyên Biên Hòa  báo cáo tổng số TS dự thi, số thí sinh dự thi vào từng lớp chuyên, địa điểm thi.

            - Từ  10/6 đến 13/6/2014:

            + Các trường thực hiện nhập dữ liệu theo phần mềm quản lý thi.

            + Báo cáo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh với chính quyền địa phương huyện, thành phố.

            + Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi: giấy thi, giấy nháp, văn phòng phẩm; địa điểm thi, phòng thi, phù hiệu cho lãnh đạo hội đồng, giám thị, phục vụ, bảo vệ...

            + Liên hệ với Công an địa phương để lên phương án phối hợp bảo vệ

- Từ ngày 14/6 đến 18/6/2014: các trường THPT liên hệ với công an huyện thành phố lập danh sách công an, bảo vệ, phục vụ ...HĐ coi thi, gửi danh sách trên về phòng KT&KĐCLGD theo địa chỉ phongktkd.hanam@moet.edu.vn hoặc hvsu.ha nam@moet.edu.vn

            - 21/6/2014: Các trường nhận bảng ghi tên dự thi để kiểm tra các thông tin, nhận quyết định coi thi (phòng KT&KĐCLGD).

III. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

1. Thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên

1.1. Vòng 1: Sơ tuyển.

- Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự thi theo quy định tại  điểm 1, điểm 5 mục I của Quy chế tuyển sinh chuyên.

- Thời gian sơ tuyển: Từ 05/6/2014 đến 9/6/2014.

- Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển; Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh và đánh giá bằng điểm số theo các tiêu chí do Sở GD&ĐT quy định như sau:

1.1.1. Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi tài năng cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế do Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chức  hoặc tham gia tổ chức:

- Giải Nhất (hoặc huy chương Vàng): 2,0 điểm;

- Giải Nhì (hoặc huy chương Bạc): 1,5 điểm;

- Giải Ba (hoặc huy chương Đồng); 1,0 điểm;

- Giải Khuyến khích: 0,5 điểm.

(Nếu một học sinh đồng thời đạt nhiều giải thì điểm tối đa không vượt quá 4,0 điểm)

1.1.2. Kết quả học lực 4 năm cấp trung học cơ sở

-  Mỗi năm đạt loại Giỏi: 1,0 điểm;

- Mỗi năm học lực loại Khá: 0,5 điểm.

1.1.3. Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở

- Loại Giỏi: 2,0 điểm;

- Loại Khá: 1,0 điểm.

1.1.4. Ngày 10/6/2013: Trường THPT Chuyên Biên Hòa báo cáo Sở GD&ĐT kết quả sơ tuyển. Điểm sơ tuyển là căn cứ  để quyết định chọn thí sinh thi tuyển vòng 2 và xét tuyển vào lớp chuyên, nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn....

 1.2. Vòng 2: Thi tuyển.

1.2.1. Môn thi, đề thi, thang điểm thi, hệ số điểm bài thi, thời gian làm bài thi.

            - Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (môn chung) và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 02 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

            - Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh được áp dụng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm phù hợp để đánh giá kỹ năng của học sinh.

            - Thang điểm bài thi: Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

            - Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi chuyên tính hệ số 2.

            - Thời gian làm bài thi:

            + Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút.

            + Các bài thi môn chuyên:  150 phút/môn.

            1.2.2. Điểm xét tuyển, cách xét tuyển

            - Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

            - Cách xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

            - Nguyên tắc xét tuyển: Theo quy định hiện hành.

            2. Thi vào các trường THPT không chuyên

            -  Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

            -  Đề thi, thời gian làm bài thi : Chung đề thi với các môn thi không chuyên (môn chung) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tuyển sinh vào trường Chuyên.

            - Thang điểm bài thi: Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

 - Hệ số điểm bài thi:

           + Môn Toán, Ngữ văn: Hệ số 2;

           + Môn Tiếng Anh : Hệ số 1.

3. Coi thi

            - Ngày 24/6/2014: 15h00 họp lãnh đạo hội đồng coi thi

            - Ngày 25/6/2014

            + Từ 7 giờ 30 họp Hội đồng coi thi:  Học qui chế thi, kiểm tra bảng ghi tên ghi điểm, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ, bảo vệ kỳ thi. Hướng dẫn thí sinh học nội qui, Quy chế thi, xem số báo danh, địa điểm thi.

+ Chủ tịch HĐ coi thi nhận đề thi.

Từ chiều 25/6/2014: Thi theo lịch

            - Lịch thi, thời gian làm bài thi:

 

 

Ngày thi

 

Buổi

 

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

25/6/2014

Chiều

Ngữ văn chung

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

26/6/2014

Sáng

Toán chung

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh chung

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

 

27/6/2014

Sáng

Các môn chuyên:

- Toán (chuyên Toán, Tin), Ngữ văn, Vật Lý, Hóa học

 

 

150 phút    

 

 

7 giờ 55

 

 

 

8 giờ 00

 

 

Chiều

Các môn Chuyên:

- Sinh học, Lịch sử, Địa lý,

- Tiếng Anh (chuyên Anh, Nga)

 

150 phút

 

 

14 giờ 25

 

 

14 giờ 30

 

 

- Từ  17 giờ 00 ngày 26/6/2014:  Hội đồng coi thi nộp bài thi không chuyên, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT.

- Từ 17 giờ 30 ngày 27/6/2014: Nhận bài thi chuyên, hồ sơ thi tại Sở GD&ĐT.

            4. Chấm thi và xét duyệt kết quả:

            -  7 giờ 30 ngày 28/6/2014: Bộ phận phách làm việc.

            - 7 giờ 30 ngày 29/6/2014:  họp lãnh đạo HĐ chấm thi, tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi tại tầng 2-Sở GD&ĐT.

            -  Từ 7giờ 30 ngày 30/6/2014: Khai mạc HĐ chấm thi tại Sở GD&ĐT. Chấm thi, xét kết quả theo kế hoạch của Hội đồng chấm.

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TẬP TRUNG HỌC SINH TRÚNGTUYỂN:

            1. Trường THPT Chuyên Biên Hòa

            - Ngày 08/7/2014: Nhận  kết quả thi.

- Ngày 09/7 đến 10/7/2014: Tập trung học sinh. Đến 17h00 ngày 10/7/2014 thí sinh vắng mặt (không có lý do chính đáng) sẽ bị gạch tên trong danh sách trúng tuyển.

- Ngày 11/7/2014: Trình Sở GD&ĐT duyệt gọi bổ sung các lớp chuyên còn thiếu so với chỉ tiêu do thí sinh không nhập học, niêm yết công khai danh sách thí sinh gọi bổ sung.

- Ngày 14/7/2014: Hiệu trưởng trường THPT chuyên Biên Hoà  báo cáo Sở GD&ĐT bằng văn bản về toàn bộ kết quả tuyển sinh năm học 2014 - 2015.

2. Các trường THPT không chuyên.

            - Ngày 08/7/2014: Nhận thông báo điểm thi.

            - Ngày 16/7/2014: Các trường nhận và niêm yết  kết quả tuyển sinh.

V. PHÚC KHẢO:

            - Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

            - Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 07 ngày kể từ khi niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.

VI- MỐC THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA KỲ THI

             - 7 giờ 30 ngày 29/5/2014: Mỗi trường cử 01 cán bộ, giáo viên Tin học tập huấn phần mềm quản lý thi tuyển sinh tại trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp Hà Nam (cán bộ tham dự tập huấn có trách nhiệm nhập dữ liệu tuyển sinh của trường ).

            - Từ ngày 05/6/2012 đến 12/6/2014 ,  các trường THPT thực hiện:

              - Các trường THPT mua hồ sơ tuyển sinh, phiếu đăng ký dự thi, giấy thi, giấy nháp, văn phòng phẩm… tại Công ty sách thiết bị trường học Hà Nam.

             - Thu hồ sơ của thí sinh.

             - Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính, phương án bảo vệ kỳ thi.

             - Báo cáo UBND huyện, thành phố về tổ chức kỳ thi, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp cho kỳ thi.

             - Kiểm tra, quản lý chặt chẽ phiếu đăng ký dự thi, có biện pháp loại trừ ngay những trường hợp thi hộ, thi kèm.

             - Gửi quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (theo mẫu gửi kèm) về Sở GD&ĐT .

              - Ngày 13/6/2014:

             + Các trường nộp phiếu đăng ký dự thi (Không thu phiếu đăng ký dự thi khác với mẫu quy định của Sở), nộp file dữ liệu đã nhập theo phần mềm quản lý thi tuyển sinh kèm bản in về Sở GD&ĐT.

             + Sở kiểm tra công tác chuẩn bị của các hội đồng coi thi.

             - Ngày 20/6/2014:

             + Các trường nhận bảng ghi tên dự thi để kiểm tra. Những thí sinh có các thông tin không chính xác, nhà trường lập danh sách đề nghị sửa chữa nộp về Sở trước ngày thi.

             + Nhận quyết định coi thi.

             -  8 giờ 00 ngày 21/6/2014: Họp Chủ tịch HĐ coi thi tại Sở GD&ĐT.

             - Ngày25,26,27 /6/2014:

             + Thi theo lịch.

             - Ngày 28/6/2014:

             7 giờ 30: Bộ phận phách làm việc (nhận bài thi và làm việc theo kế hoạch).

             - Ngày 30/6/2014: Khai mạc hội đồng chấm thi tại hội trường tầng 4 Sở GD&ĐT, Hội đồng chấm thi làm việc theo kế hoạch.

             Chậm nhất 17 giờ ngày 05/7/2014 phải hoàn tất công tác chấm thi. Niêm phong đầu phách, các bài đã chấm chuyển về kho lưu trữ tại Sở GD&ĐT.

             - Từ ngày 11 /7/2014: Các trường nhận đơn xin chấm lại bài thi của học sinh.

             - Ngày 24/7/2014: Các trường nộp đơn xin chấm lại và danh sách xin chấm lại bài thi.

             - Ngày 28/7/2014: Hội đồng chấm lại bài thi làm việc.

             - Ngày  30 /7/2014: Các trường nhận kết quả phúc khảo.

             VII. SẮP XẾP HỌC SINH VÀO CÁC BAN

             Sau khi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10, các trường căn cứ phương án phân ban đã được Sở duyệt, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng để xét tuyển vào các ban. Việc sắp xếp học sinh vào các ban theo nguyên tắc:

             - Căn cứ vào phương án phân ban đã được phê duyệt.

             - Kết quả tuyển sinh, nguyện vọng và năng lực của học sinh trúng tuyển.

             VIII. TỔ CHỨC THỰC HIÊN

             - Các phòng Giáo dục sao in hướng dẫn tuyển sinh gửi các trường THCS để thực hiện và thông báo cho học sinh.

             - Phần hướng dẫn có liên quan trực tiếp đến học sinh và phụ huynh học sinh, các trường THCS và THPT phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương và nhà trường.

             - Các quy định của Sở GD&ĐT về lịch họp tại Sở, nộp và nhận hồ sơ thi, họp hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, nộp báo cáo trong công văn này thay cho giấy triệu tập, yêu cầu các trường THPT, các hội đồng coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm túc đầy đủ và đúng thời gian quy định. Nếu có thay đổi, Sở GD&ĐT sẽ thông báo tới các đơn vị.

            

             Nhận được công văn này, các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Sở GD&ĐT (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, qua số điện thoại 3846586, 094 8099909).

 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh ( để báo cáo ).                                       

- Bộ GD&ĐT( để báo cáo)                                                                                     Đã ký

- Phòng GD  ( để thực hiện)                                                                                      

- Trường THPT ( Để thực hiện)

- Các phòng Sở (để phối hợp t/h)

- Lưu KT&KĐ, VT.      

                                                                                                        Nguyễn Văn Khoát

 Tải file

Comments