Thông báo‎ > ‎

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

đăng 19:58, 22 thg 4, 2013 bởi Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD   [ đã cập nhật 02:21, 2 thg 5, 2013 ]

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013; Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT  ngày 10/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013, Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013  như sau:

          I. Môn thi, hình thức thi

          1 Giáo dục trung học phổ thông

          Thi 06 môn: Ngữ văn, Hoá học, Địa lý, Sinh học, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

 Thí sinh không theo học hết chương trình Ngoại ngữ THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học môn Ngoại ngữ (giáo viên thiếu hoặc chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, năng lực dạy học yếu; việc thực hiện chương trình không liên tục; học sinh là người dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu Ngoại ngữ yếu; học sinh do chuyển trường nên phải học đổi môn Ngoại ngữ; các điều kiện về trang thiết bị dạy học, thực hành tiếng chưa đáp ứng yêu cầu dạy-học,...)  thì được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định cho phép thi thay thế bằng môn Vật lí  (thi theo hình thức trắc nghiệm).

           2. Giáo dục thường xuyên

          Thi 06 môn: Ngữ văn, Hoá học, Địa lý, Sinh học, Toán, Vật lí; trong đó, các môn:  Hoá học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

          II. Lịch thi và thời gian làm bài thi

1. Giáo dục trung học phổ thông

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

      

 

2. Giáo dục thường xuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

III. Công tác chuẩn bị

1. Các trường THPT, TTGDTX ( sau đây gọi chung là trường phổ thông) thực hiện việc hoàn thành chương trình theo biên chế năm học, tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, người học nhận thức đúng về kỳ thi, thực hiện nghiêm túc Quy chế thi. Đánh giá, xếp loại học sinh lớp cuối cấp, tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên lớp 12 theo Hướng dẫn ôn tập của Bộ GD&ĐT. Đồng thời thông báo kịp thời tới người dự thi thuộc phạm vi quản lý về kỳ thi tốt nghiệp, đảm bảo quyền dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định.

2. Đăng ký dự thi và tổ chức hội đồng coi thi

2.1. Đăng ký dự thi

Mỗi thí sinh viết 02 phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định do Sở GD&ĐT phát hành (một phiếu để lại trường, một phiếu nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo).

Các  trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là Quy chế). Quán triệt thực hiện đúng các nội dung sau:

a. Người học thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quy chế đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác; học sinh lớp 12 năm học 2012-2013 ở giáo dục THPT không được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 theo chương trình giáo dục thường xuyên.

b. Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Trong đó, cần lưu ý:

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0; sao cho khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá 45 buổi học trong những năm trước nếu vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12 thì phải có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú trong Phiếu đăng ký dự thi và được xếp loại hạnh kiểm trung bình trong hồ sơ thí sinh.

- Thí sinh tự do của giáo dục THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên (hoặc bổ túc THPT trước đây).

- Xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi GDTX như sau:

+ Đối với thí sinh đang học tại trường phổ thông: nhà trường căn cứ vào kết quả dự thi năm 2012 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu;

+ Đối với thí sinh tự do đến từ cơ sở giáo dục khác: có xác nhận kết quả thi năm 2012 của trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi.

- Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú hoặc nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2013 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

c. Cần hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự thi và có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và chế độ ưu tiên (nếu có); tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Lưu ý:

Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. UBND cấp xã xác nhận về cư trú, về không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh; cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 31 và khoản 2 Điều 35 của Quy chế.

2.2 Thời hạn đăng ký dự thi:

- Từ 25/4/2013 đến 07/5/2013, trường phổ thông thu Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm máy tính. Sau khi đã nhập xong dữ liệu của từng lớp, cán bộ máy tính in Danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) và giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

- Ngày 07/5/2013 hết hạn đăng ký, trường phổ thông kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện hoặc hồ sơ không hợp lệ; đồng thời thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn thi Ngoại ngữ và thí sinh của giáo dục thường xuyên (nếu có) theo thứ tự a, b, c, ... của tên thí sinh (mẫu M4).

- Chậm nhất là ngày 19/5/2013, các trường phổ thông hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao danh sách và đĩa CD chứa danh sách thí sinh đăng ký dự thi (mẫu M4) cho sở GD&ĐT; đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

3. Kiểm tra hồ sơ dự thi, bảng danh sách

- Các trường phổ thông tổ chức kiểm tra hồ sơ của thí sinh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ trên.

- Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra hồ sơ dự thi (theo kế hoạch của phòng THPT và GDTX chuyên nghiệp)

4. Tổ chức học tập Quy chế thi và tập huấn thi.

- Các tr­ường THPT, trung tâm GDTX cần có kế hoạch tổ chức học tập Quy chế thi tt nghip THPT cho cán bộ giáo viên và người học, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên, người học về thi trắc nghiệm. Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX bố trí thời  gian thích hợp tổ chức thực hiện các công việc trên. Cần làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013 /TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường THPT phối hợp với các phòng GD&ĐT tổ chức học Quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện, thành phố ( Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

          5. Chuẩn bị cho các Hội đồng coi thi

           Các trường THPT, các TTGDTX , các Hội đồng thi chuẩn bị:

          - Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở GD&ĐT về kỳ thi, các điều kiện CSVC (giấy thi, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi...).

          - Phòng làm việc của HĐ coi thi, Chủ tịch, Thanh tra, các phòng thi ... đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo Quy chế.

          - Phù hiệu cho cán bộ, giáo viên và văn phòng phẩm mua tại Công ty sách thiết bị trường học.

Lưu ý: Giấy thi tự luận theo mẫu  thống nhất trên toàn quốc.

-Văn phòng phẩm và mẫu biểu của kỳ thi cho một HĐ coi thi quy định như sau:

 

TT

Văn phòng phẩm, Mẫu biểu

Số l­ượng

1

 Giấy thi t lun/ 1thí sinh

10 tờ

2

 Giấy nháp/1 thí sinh.

15 tờ

3

 Túi đựng bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm/ 1 phòng thi

6 túi

4

 Biên bản xử lý bất th­ường/ HĐ

50 tờ

5

- Biên bản vi phạm  quy chế của TS/1 phòng thi

- Biên bản chứng kiến niêm phong bài, môn thi:  tờ/môn/phòng

5 tờ

1 tờ

6

 Biên bản vi phạm  quy chế của CB/HĐ

10 tờ

7

 Biên bản tổng kết hội đồng coi/ HĐ

5 bản

8

 Kéo cắt giấy: cái/phòng

1

9

Quy định về vật dụng được mang vào phòng thi/phòng thi

Bảng danh sách thí sinh trong phòng thi/phòng thi

1tờ

1 tờ

10

Biên bản giao nhận tài liệu về thi/HĐ

20 tờ

11

Hộp cứng niêm phong các  bài thi trắc nghiệm ( 1hộp/môn)

03 hộp

12

Túi đựng hồ sơ thi

1 túi/phòng


6. Tổ chức Hội đồng coi thi

- Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi. Căn cứ tình hình cụ thể của các địa phương, mỗi Hội đồng coi thi có thể gồm học sinh của một  hoặc nhiều trường phổ thông. Việc thành lập các Hội đồng coi thi đảm bảo nguyên nguyên tắc: Không để học sinh phải đi lại quá xa đồng thới thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo;

- Không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một Hội đồng coi thi, có phòng thi riêng cho giáo dục thường xuyên.

IV. Coi thi

1. Thực hiện theo quy định tại chương IV của Quy chế; trong đó, cần lưu ý một số điểm sau:

a. Trước mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi thu các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Hội đồng và được lưu giữ tại phòng trực của Hội đồng. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi để xử lý.

Lưu ý: Bố trí tại mỗi HĐ coi thi 01 điện thoại bàn có loa ngoài để  sử dụng trong các ngày làm việc (Điện thoại trực thi). Chủ tịch HĐ coi thi chịu trách nhiệm quy định việc giám sát, sử dụng điện thoại này. Ngoài điện thoại trực thi, các HĐ coi thi tuyệt đối không được sử dụng điện thoại khác.

b. Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho giám thị.

c. Mỗi phòng thi phải được trang bị 1 chiếc kéo dành cho giám thị cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong lịch thi, giám thị phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

d. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, Giám thị kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 20 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành (được sửa đổi và bổ sung tại thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/2/2013).

đ) Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho giám thị để kịp thời xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 15 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi giám thị phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi ngay sau khi phát hiện (qua giám thị ngoài phòng thi).

e. Chậm nhất 30 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, Thư ký hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phải hoàn thành việc đến các phòng thi, nhận số đề thi thừa (nếu có), cùng 2 giám thị trong phòng thi lập biên bản giao nhận và niêm phong tại chỗ túi đựng đề thi thừa để chuyển cho Chủ tịch Hội đồng coi thi bảo quản.

g. Thu bài thi:

- Chú ý quy trình thu bài thi: Giám thị số 2 đọc số báo danh, họ và tên thí sinh, giám thị số 1 thu bài thi tại bàn làm việc của giám th, không thu bài tại chỗ ngồi của thí sinh.

- Giám thị số 1 yêu cầu thí sinh điền vào Phiếu thu bài thi mã đề thi (đối với bài thi trắc nghiệm), số tờ giấy thi của mình (đối với bài thi tự luận) và ký xác nhận; đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót. Tuyệt đối không cho thí sinh dự thí ký vào phiếu thu bài thi  trước khi thí sinh nộp bài thi.

-  Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp bài thi

- Mỗi bài thi của thí sinh  được xếp thành một tập (các tờ giấy của mỗi bài thi được lồng vào nhau). Các bài thi của thí sinh trong một phòng thi được xếp thành tập theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn, không lồng vào nhau (số nhỏ trên cùng).

-  Giám thị phải kiểm tra kỹ số bài thi, số tờ giấy thi trước khi cho học sinh ký tên vào tờ thu bài thi. Chỉ cho thí sinh rời phòng thi khi đã kiểm tra đủ số bài thi, số tờ giấy thi của cả phòng thi.

2. Giao nộp bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo

a. Thời gian giao nộp bài thi, hồ sơ thi: hoàn thành ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.          

b. Chủ tịch Hội đồng coi thi giao nộp bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm và hồ sơ coi thi tại tầng 4 Sở GD&ĐT trong ngày 04/6/2013.  

V. Lịch tổ chức kỳ thi:

- Từ 25/4 đến 07/5/2013: Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi, các trường nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi; lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi từng môn Ngoại ngữ  theo thứ tự a,b,c... Riêng các TTGDTX gửi phiếu đăng ký dự thi về Sở GD&ĐT trước ngày 07/5/2012 để Sở GD&ĐT nhập dữ liệu.

- Ngày 25/4/2013: 7 giờ 30 tập huấn và hướng dẫn thi tốt nghiệp tại Sở GD&ĐT

Thành phần tham gia tập huấn: Mỗi trường 03 người (Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng và 01 cán bộ máy tính), cán bộ máy tính tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi tại Trung tâm KTTHHN-DN Hà Nam (phía sau Sở GD&ĐT).

- Chậm nhất ngày 09/5/2013: Các trường gửi về Sở các dữ liệu đã nhập

(Bản in, đĩa lưu trữ dữ liệu) và Phiếu đăng ký dự thi của thí sinh về Sở GD&ĐT

- Ngày 10/5/2013: 7giờ30 Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi năm 2012, triển khai kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm 2013.

+ Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX.

+ Địa điểm: Tầng 4 - Sở GD&ĐT

- Từ 12/5 đến 15/5/2013:

+ Sở GD&ĐT lập danh sách thí sinh dự thi theo các Hội đồng coi thi, sắp xếp phòng thi; lập danh sách thí sinh theo phòng thi, lập Bảng ghi tên dự thi cho từng phòng thi, danh sách thí sinh trong phòng thi.

+ Các trường: Kiểm tra hồ sơ của thí sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các HĐ coi thi.

+ Các trường thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh danh sách các đối tượng không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2013.

- Ngày 17/5/2013: Các trường nhận các danh sách do Sở GD&ĐT lập.

- Từ 18/5/đến 20/5/2013:

+ Các trường kiểm tra hồ sơ, danh sách thí sinh do Sở lập và lập Biên bản kiểm tra gửi về Sở GD&ĐT.

+ Mua văn phòng phẩm và mẫu biểu cho kỳ thi.

- Ngày 29/5/2013: 7giờ30 Họp các chủ tịch, phó chủ tịch HĐ coi thi tại Trường THPT Phủ Lý.

- Ngày 31/5/2013: Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký làm việc tại HĐ coi thi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

- Ngày 01/6/2013:

Từ 8 giờ 00: Các thành viên của Hội đồng coi thi có mặt làm nhiệm vụ theo quy định của Quy chế, chú ý:

+ Tổ chức học tập Quy chế, nghiệp vụ thi (đặc biệt lưu ý hướng dẫn thi trắc nghiệm cho giám thị và thí sinh), chuẩn bị và kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ HĐ coi thi.

+ Phổ biến lịch làm việc của HĐ coi thi, lịch thi của Bộ;

+ Chủ tịch HĐ coi thi trực nhận đề thi.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ trực thi (cán bộ trực thi phải có mặt liên tục tại địa điểm trực thi)

- Các ngày 02,03,04/6/2013: Thi theo lịch quy định.

- Từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00 ngày 04/6/2013: Chủ tịch các HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại Sở GD&ĐT .

Lưu ý thực hiện niêm phong bài thi theo mục 7 điều 22 của Quy chế.

VI. Chế độ báo cáo

- Ngày 02/6/2013:

+ Buổi sáng: Chậm nhất vào 9 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần 1 về số liệu và tình hình coi thi.

+ Buổi chiều: Chậm nhất 15 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần 2 về số liệu và tình hình coi thi.

- Ngày 03/6/2013:

+ Buổi sáng: Chậm nhất vào 9 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần 3 về số liệu và tình hình coi thi.

+ Buổi chiều: Chậm nhất 15 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần  4 về số liệu và tình hình coi thi.

- Ngày 04/6/2013:

+ Buổi sáng: Chậm nhất vào 9 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần 5 về số liệu và tình hình coi thi.

+ Buổi chiều: Chậm nhất 15 giờ 00, Chủ tịch HĐ coi thi báo cáo về Sở lần 6 về số liệu và tình hình coi thi.

( Các báo cáo lần 1,2,3,4,5,6 qua điện thoại bàn )

- Báo cáo tồng hợp tình hình coi thi: Nộp về Sở cùng ngày nộp bài thi.

- Trong quá trình tổ chức thi, nếu có sự cố bất thường, các HĐ coi thi phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

*Điện thoại trực thi của Sở GD&ĐT:

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 3846586, 0948099909.

- Lãnh đạo(Giám đốc): 3852117; 0983762527

VII. Chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo

1. Chấm thi

- Ngày 05/6/2013, 7 giờ 30:

+ Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiếp nhận bài thi, hồ sơ thi tại tầng 4 - Sở GD&ĐT và tổ chức xử lý bài thi.

+ Tổ phách nhận bài thi tự luận tại Sở GD&ĐT, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Ngày 06/6/2013: 7 giờ 30, họp Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi, tổ trưởng tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận tại trường THPT Phủ Lý.

- Ngày 07/6/2013: 7 giờ 30, Khai mạc HĐ chấm thi tại Hội trường tầng 4, Sở GD&ĐT; HĐ chấm thi làm việc (theo kế hoạch và lịch cụ thể của HĐ chấm thi).

- Ngày 11/6/2013: Gửi đĩa CD lưu các file dữ liệu thi trắc nghiệm về Bộ GD&ĐT.

- Ngày 13/6/2013: Chậm nhất 17 giờ 00,  hoàn tất công tác chấm thi. Niêm phong tất cả các bài thi đã chấm, đầu phách chuyển về kho lưu trữ tại Sở GD&ĐT.

- Ngày 14/6/2013: Các đơn vị nhận kết quả  tốt nghiệp

- Ngày 18/6/2013: Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính).

2.Phúc khảo bài thi

- Từ 15/6 đến 21/6/2013 (7 ngày, kể cả ngày nghỉ): Các đơn vị nhận đơn xin phúc khảo bài thi và nộp về Sở GD&ĐT danh sách phúc khảo, đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh .

- Từ 24/6 đến 26/6/2013: Chấm phúc khảo.

- Ngày 28/6/2013:: Thông báo kết quả phúc khảo.

VIII. Công nhận tốt nghiệp

1. Miễn thi tốt nghiệp: Điều 27 của Quy chế.

2. Đặc cách tốt nghiệp: Điều 28 của Quy chế .

3. Công nhận tốt nghiệp đối với giáo dục THPT: Điều 29,30,31,32 của Quy chế.

4. Công nhận tốt nghiệp đối với giáo dục thường xuyên: Điều 33,34,35,36 của Quy chế.

Các quy định của Sở GD&ĐT về lịch họp tại Sở, nộp và nhận hồ sơ, họp HĐ coi thi, HĐ chấm thi, nộp báo cáo trong công văn này thay cho giấy triệu tập, yêu cầu các trường THPT, các TTGDTX, các HĐ coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng thời gian quy định. Nếu có thay đổi, Sở GD&ĐT sẽ thông báo tới các đơn vị.

Nhận được Công văn này, các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo ngay về Sở GD&ĐT (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại 3846586, 0948099909).

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT  (để báo cáo);

- UBND tỉnh ( để báo cáo)                                                                            (đã ký)

- Các trường THPT, TTGDTX (để thực hiện);

- Các HĐ coi thi, chấm thi (để thực hiện;)

- Lưu VT, KTKĐCLGD.                                                                                Nguyễn Văn Khoát   

 

ĉ
Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD,
19:58, 22 thg 4, 2013
Comments