Hoạt động gần đây của trang web

00:35, 14 thg 4, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Trang chủ
00:33, 14 thg 4, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Trang chủ
00:21, 8 thg 3, 2017 Hiếu KT&KĐCLGD đã xóa tệp đính kèm 3755_BGDDT-GDTX_Chứng chỉ TH_NN.pdf khỏi Văn bản quản lý thi THPT
00:21, 8 thg 3, 2017 Hiếu KT&KĐCLGD đã đính kèm 3755_BGDDT-GDTX_Chứng chỉ TH_NN.pdf vào Văn bản quản lý thi THPT
23:23, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản khác
23:23, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản kiểm định
23:22, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản thi chọn HSG
23:22, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản thi tuyển sinh vào lớp 10
23:22, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản quản lý thi THPT
23:21, 7 thg 3, 2017 Dinh Vuong Son Managerment ICT đã chỉnh sửa Văn bản kiểm định
18:37, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã xóa tệp đính kèm THÔNG TIN MC VÀ MÃ HOÁ TTMC MAM NON Theo TT25_TỐI THIỂU CẦN THU THẬP.doc khỏi Văn bản kiểm định
18:35, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm Thong_tu_25_QuytrinhDGN_ngay07.8.2014.pdf vào Văn bản kiểm định
18:34, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm Quy dinh kem TT 25.doc vào Văn bản kiểm định
18:34, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm CV430-Huongdantimthongtin,minhchung-GDTX.doc vào Văn bản kiểm định
18:34, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm CV 6339 - Hdan TDG va DGN truong mam non.doc vào Văn bản kiểm định
18:34, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã cập nhật CV 1988.doc
18:33, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm CV 1988.doc vào Văn bản kiểm định
18:30, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm TT 42-2012.doc vào Văn bản kiểm định
18:29, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm CV số 46-2013.doc vào Văn bản kiểm định
18:29, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm CV 8987TDGvaDGN.doc vào Văn bản kiểm định
18:27, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm 2210 hdan thuc hien KDCLGD_BGD2015_.pdf vào Văn bản kiểm định
17:31, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã chỉnh sửa Tin tức về kiểm định CLGD
17:30, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã xóa tệp đính kèm 3755_BGDDT-GDTX_Chứng chỉ TH_NN.pdf khỏi Văn bản kiểm định
17:28, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã đính kèm 3755_BGDDT-GDTX_Chứng chỉ TH_NN.pdf vào Văn bản kiểm định
17:27, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD đã chỉnh sửa Văn bản kiểm định