Quản lý thiThông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT

đăng 17:48, 15 thg 3, 2012 bởi Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD   [ đã cập nhật 18:14, 4 thg 4, 2012 ]


Thông tư 56/2011/TT-BGD&ĐT

đăng 00:39, 15 thg 3, 2012 bởi Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD   [ đã cập nhật 20:02, 15 thg 3, 2012 ]

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Thông tư Số: 56/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia . Tải về tại đây


Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT

đăng 20:46, 14 thg 3, 2012 bởi Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD   [ đã cập nhật 02:07, 15 thg 3, 2012 ]

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia

1-3 of 3