Đề thi - Đáp án

Giới thiệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Nam 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9-THCS tỉnh Hà Nam năm 2011  120k v. 3 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh năm học 2008-2009  83k v. 3 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi môn Toán thi quốc gia từ năm 1962 đến năm 2005  2058k v. 4 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Đề thi và đáp án HSG 12 năm 2012 lần 2   752k v. 3 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Đề thi thành lập đội tuyển HSG lớp 12 THPT dự thi quốc gia năm 2012  571k v. 3 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Đề thi và đáp án HSG quốc gia năm 2011  7408k v. 3 00:28, 25 thg 7, 2012 Administrator Sở GD&ĐT Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments